Terms and Conditions

Voorwaarden

Bij het gebruik van deze website wordt u geacht de volgende algemene voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan:

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en enige of alle Overeenkomsten:

“U” en “Uw” verwijzen naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van Watchfaces.nl accepteert. “Watchfaces.nl”,

“Het bedrijf”, “Onszelf”, “Wij” en “Ons”, verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel u als Watchfaces.nl,

of u of Watchfaces.nl. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud,

hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij worden als onderling verwisselbaar beschouwd en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Uitsluitingen en beperkingen

De informatie op deze website wordt verstrekt op een “as is” basis. Voor zover toegestaan ​​door de wet, Watchfaces.nl:

sluit alle verklaringen en garanties met betrekking tot deze website en de inhoud ervan uit of die wordt of kan worden verstrekt door gelieerde ondernemingen of enige andere derde partij, inclusief met betrekking tot eventuele onjuistheden of omissies op deze website en / of de literatuur van Watchfaces.nl; en sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van deze website. Dit omvat, zonder beperking,

Direct verlies, verlies van activiteiten of winst (ongeacht of het verlies van dergelijke winsten te voorzien was, ontstond normaal dingen of hebt u Watchfaces.nl op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijk mogelijk verlies), schade aangericht aan uw smartwatch, of computer, computersoftware,
systemen en programma’s en de gegevens daarop of enige andere directe of indirecte, gevolg- en incidentele schade.

Beschikbaarheid

U bent als enige verantwoordelijk voor het evalueren van de geschiktheid voor een bepaald doel van downloads, programma’s en tekst die beschikbaar zijn via deze site.

Herdistributie of herpublicatie van enig deel van deze site of de inhoud ervan is verboden, inclusief dergelijke door framing of andere soortgelijke of andere betekent, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Watchfaces.nl. Watchfaces.nl garandeert niet dat de service van deze site ononderbroken zal zijn, tijdige of foutloze, hoewel het wordt geleverd naar de beste vermogen. Door gebruik te maken van deze service vrijwaart u daarmee Watchfaces.nl, haar medewerkers, agenten en gelieerde ondernemingen tegen enig verlies of schade, op welke manier dan ook, hoe dan ook veroorzaakt.

Inhoud

Watchfaces op deze site mag niet worden gekopieerd, gewijzigd of verspreid, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden zonder expliciete toestemming van de oorspronkelijke maker.

Kennisgeving van wijzigingen
Watchfaces.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen

Vertel Uw vrienden over Watchfaces.nl